Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż mi, a zapamiętam
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem

Naszym uczniom proponujemy:

 • zajęcia na jedna zmianę od godziny 8:00 w salach wyposażonych w sprzęt
  multimedialny, zabawki i gry edukacyjne, odpowiednie meble (możliwość
  pozostawiania podręczników w szkole)
 • świetlicę czynną od 7:00 (bezpieczny wypoczynek i zabawa, pomoc
  w nauce oraz rozwijanie zainteresowań;
 • plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe

Oferta edukacyjna:

 • wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna
 • opieka pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna
 • zajęcia z fizjoterapeutą
 • ciekawe zajęcia edukacyjne
 • indywidualne podejście do każdego ucznia – wspieranie jego rozwoju, rozwijanie pasji i zainteresowań;
 • nauka pływania na basenie
 • liczne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce
 • lekcje muzealne, teatralne, filmowe
 • różnorodne konkursy (recytatorskie, plastyczne, matematyczne, czytelnicze, przyrodnicze) oraz akcje edukacyjnych i prozdrowotnych („Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”)
 • wycieczki edukacyjne, „zielone szkoły”

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia taneczne
 • zajęcia wokalne
 • gra w szachy
 • robotyka, nauka kodowania

Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami.

Nasza kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, mamy holistyczne podejście do każdego ucznia. Dzięki temu mamy możliwość na czas zareagować i skierować dziecko do odpowiedniego specjalisty (na badanie słuchu czy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z którą współpracujemy). Ponieważ najważniejsze jest dla nas dobro dziecka oraz jego harmonijny rozwój, terapeuci przeprowadzają badania przesiewowe (logopedyczne, fizjoterapeutyczne).

Nasza szkoła jest najlepszym miejscem. Zapewniamy wszystkie zajęcia wynikające z opinii lub orzeczenia na miejscu. W każdej chwili możesz skonsultować się z naszymi specjalistami w budynku szkoły. Słuchamy głosu rodziców, staramy się podążać za dzieckiem, aby zapewnić mu jak najlepszy, harmonijny rozwój.