Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1. Bielesza-Piątek Beata neurologopeda, surdologopeda, nauczyciel współorganizujący kształcenie
2. Gwóźdź Barbara – dyrektor edukacja informatyczna, robotyka
3. Jaskiernia Marzena edukacja wczesnoszkolna, oligfrenopedagog
4. Jazowska Elżbieta język angielski, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
5. Konopka Dominika zajęcia rewalidacyjne
6. Knapik-Giermek Karolina edukacja wczesnoszkolna, zajęcia szachowe
7. Piasecka Bernadeta zajęcia wokalne, zajęcia instrumentalne
8. Świątek Mariusz religia
9. Ulatowska Beata zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, pedagog
10. Warchał Marta edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
11. Wyrobiec Klaudia rehabilitacja