Publiczna Szkoła Podstawowa Rudzkiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Rudzach (w skrócie PSP RSKO Rudze)

Adres: ul. Dworska 10; 32-640 Zator; woj. małopolskie
Tel.: 33 841 05 90
E-mail:
Ogólne: psp_rsko@yahoo.pl
Sekretariat: sekretariat@psp-rudze.pl
Dyrektor: dyrektor@psp-rudze.pl

NIP: 549 20 17 597
organ prowadzący: Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Rudzach (w skrócie PSP RSKO Rudze)

Znajdujemy się tutaj! Sprawdź mapę dojazdu